Kreativa lösningar för fasader med skärmtegel

FÖRSÄLJNING TILL ENTREPRENÖRER I DANMARK, NORGE OCH SVERIGE

FASADER MED SKÄRMTEGEL

Tegel skiljer sig från andra fasadmaterial genom sina unika estetiska och designmässiga egenskaper..

I snart 20 år har C2Elements hjälpt arkitekter och entreprenörer med allt från höghus, bostadshus, hotell, bibliotek, radhus och många andra konstruktioner i Skandinavien.

Våra leverantörer har expertis och kunskap från projekt över hela världen så vi är alltid i framkant när det gäller skärmtegel.

Teglet tillverkas endast av lera, vatten och eld och är därmed ett mycket miljövänligt materialval för din fasad.

Produkten är 100 % UV-resistent och kräver endast ett absolut minimum av underhåll eftersom regn och vind håller fasaden ren och snygg.

Och du får dessutom en produkt som håller extremt länge. Referenser runt om i världen visar en hållbarhet på flera hundra år.

Illustration af AP Pensions hovedsæde på Svanemøllen, Illustration PLH Arkitekter.

VÅRA TJÄNSTER

C2Elements vill bli branschens bästa fasadleverantör. Vi är partnern som ger råd och hjälper arkitekter och byggherrar att utföra uppgiften på bästa sätt.

Hvid bygning

Med fokus på visuellt uttryck, ekonomi, ritningsmaterial, nödvändiga certifikat, lokalplaner, underhåll m.m. möter vi arkitektens behov av att kunna presentera ett ritningsunderlag som matchar beställarens kravspecifikationer och önskemål.

  • Vi tar fram det önskade uttrycket för alla projekt. I samband med detta använder vi referenser, prover och bilder.
  • Vi sätter budgetpriset tidigt i fasen så arkitekten inte missar den ekonomiska biten.
  • Vi erbjuder ritningsfiler (dwg:er) över utvalda konstruktioner.
  • Vi erbjuder nödvändiga certifieringar som EPD:er för DGNB och mycket mer.
  • Vi tar hänsyn till bakomliggande konstruktioner och anpassar nya system med hänsyn till brandkrav, vindbelastning, utrymme för isolering och ventilation m.m.
  • Vi kan ansvara för beräkningen av vindbelastning
  • Vi tar hand om utarbetandet av fasadplaner enligt önskemål.
  • Vi använder oss av fasadpartners som kan montera och prissätta uppgifterna.

TREND OCH INSPIRATION

Genom våra leverantörer får vi ständigt ny inspiration. Vi hämtar in kunskap om hur fasader konstrueras och ser ut runt om i världen. Denna unika kunskap håller oss i framkant på marknaden och det gynnar så klart alltid våra kunder.

legohouse_gallery_6

REFERENSER SOM STRÄCKER SIG FRÅN BOSTADSBLOCK TILL LEGO HOUSE

Vi är mycket stolta över att ha varit med och satt en prägel på den skandinaviska keramikarkitekturen i nästan 20 år. Tillsammans med arkitekterna har vi åstadkommit många stora saker.

Vi har bland annat förvandlat gamla, nedgångna bostadsblock från 50- och 60-talet till vackra byggnader som är sköna att bo i. Borta är de tråkiga betongfasaderna och murstensväggarna med obehagliga köldbryggor.

Vi är också både stolta och glada över att ha levererat fasader till större arkitektoniska pärlor som Lego House, huvudkontoret för Novo Nordisk och beklädnaden av ett kraftverk mitt i Stockholm.

Inget av dessa projekt skulle ha sett ut på det sättet om arkitekterna inte valt skärmtegel och det är vi mycket tacksamma för.

ladda ner broschyrer