Medicinareberget, Gøteborg

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2007

göteborg

sverige

bjurstrøm & brodin

undervisningsbyggnad

baguette

gul

Baguetter används både som fasad och en del av den akustiska lösningen i byggnaden.