Lidköping sjukhus

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2008

lidköping

sverige

pyramiden

Sjukhus

skärmtegel / baguette

röd

Fin baguette och skärmtegel från NBK på fasaderna på Lidköpings sjukhus.