Villa Risskov

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2023

Risskov, Aarhus

Danmark

-

Bostad

Rustikotta Classic

Rödbrun

Ytterligare ett bevis på att skärmtegel ser bra ut och bildar ett fint samspel med de omgivande typiska danska fasaderna, som tegel och puts.