Vesterlund Efterskole

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2022

Give

Danmark

Sal

Baguette

röd

Efterskoler är inne, därför fick föreläsningssalen på Vesterlund Efterskole byggas större.

Reværk arkitekter fick uppdraget och har ritat den nya föreläsningssalen med djup i fasaden och i linje med tidens trend med dominerande vertikala uttryck.

Baguetten är från vår leverantör NBK, och vi hade ett bra samarbete med EMR som hade kontraktet.