Underkonstruktion

Underkonstruktioner för alla typer av upphängda fasader

Vi är specialister på underkonstruktioner för upphängda fasader.

Underkonstruktionen är oerhört viktig för oss. Det är nämligen med den som vi etablerar vi förbindelsen mellan bärande murverk och fasadbeklädnad.

De kreativa möjligheterna för upphängda och ventilerade fasader innebär att lösningen är ett av de mest varierande fasadsystemen. Just därför är det viktigt att arbeta med specialister så korrekta lösningar tas fram och dimensioneras för att möta både estetiska, juridiska och ekonomiska krav för projektet.

Tillsammans med Systea erbjuder C2Elements möjligheten att bistå vid förberedelser av bakomliggande konstruktioner och anpassa nya system enligt brandkrav, vindbelastning, utrymme för isolering och ventilation m.m.

Om så önskas kan vi även ta fram en fasadplan och / eller beräkna vindbelastning.

Därutöver använder vi även oss av fasadpartners som kan montera och prissätta uppgifterna.

TC110 Underkonstruktion för NBK

TC110 Underkonstruktion för NBK / Montage