tillbyggnad Vejle

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2022

Vejle

Danmark

-

Förlängning

Rustikotta Classic

Rödbrun

En mycket framgångsrik tillbyggnad i Vejle som kompletterar den befintliga tegelfasaden.