Wakeup Hotel Aarhus

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2017

aarhus

danmark

kim utzon arkitekter

hotell

skärmteglet classic

mörkröd

Fasaden på Wakeup Hotel Aarhus är helt unik när det gäller de mörkröda redox skärmtegel.

Facadetegl på Wakeup hotel i Aarhus
Wakeup hotel bygget med skærmtegl classic