Tibberup Parken

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2016

espergærde

danmark

bostäder

skärmtegel

grå

I samarbete med Landsbyggefonden beslutades 2012 att renovera Tibberupparken, som då hade funnits i cirka 50 år.

För renoveringsprojektets arkitektur valdes ett tydligt och bestående formspråk med hållbara, högkvalitativa byggmaterial som valts utifrån vagga-till-vagga-principen.

Som renoveringspriset 2023 beskriver projektet sägs det bl.a

"Användning av långvariga kvalitetsmaterial i tegel för renovering av monotona betongblock. Det skapas ett material och tydligt arkitektoniskt uttryck som har individuella variationer i materialfärg, som skapar variation men som respekterar huvudkonceptet."

Boligselskabet Nordkystens invånare har upplevt en förbättring av värmeräkningen och ett ökat bostadssocialt värde på grund av renoveringen och ombyggnaden. Så bra att det blir ökad väntetid på lägenheter.

Allt som allt en lyckad renovering som C2elements har levererat tillsammans med Tempio.