Sjælør Boulevard KAB

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2016

valby

danmark

bostäder

skärmteglet classic

gul

Renovering av Sjælør Boulevard KAB.

Framgångsrik energirenovering på Sjælør Boulevard. 300 mm isolering och ny fasad med keramiska skärmtegel.

Patineringen och ingjutningen av de keramiska tegel fasader är en av de mest framgångsrika. resultatet blir ett lite ljusare uttryck än originalplattorna, och med ett fint spel mellan de enskilda skärmtegel.