Sjælør Boulevard AAB

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2016

valby

danmark

domus

bostäder

skärmteglet classic

gul

Renovering av Sjælør Boulevard AAB.

Framgångsrik energirenovering på Sjælør Boulevard. 300 mm isolering och ny fasad med keramiska skärmtegel.

Fasaden framstår som varierad, trots att färgen på tegelen är exakt densamma.

En bidragande orsak måste sökas i den varierande ljusreflektionen på grund av spåren, och att spåravståndet har stor betydelse för intrycket.