Nyborg Gymnasium

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2017

nyborg

danmark

sporthall

baguette

gul

Gymnasiet i Nyborg är inrett med terrart-baguette från NBK, i en vacker gul och orange ton som är speciellt utvald för att matcha tegelstenarna på resten av byggnaden.

Med den stegvisa fästningen av baguetten framstår denna del av byggnaden som transparent och harmoniserar perfekt med det slutna tegelverket.

Eftersom även de naturliga färgtonerna är samordnade framhävs harmonin i byggnaden.

De utskjutande banden av baguette ger en look som påminner om en våg. Ytterligare ett exempel på hur de vackra baguette skärmtegel kan användas för att skapa en unik fasad.