Lambertsseter Center

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2009 -2010

Oslo

norge

köpcentrum

skärmtegel / baguette

gul

Ett av landets första köpcentrum öppnade här i Oslo-förorten Lambertseter redan 1958. Fasaderna är klädda med ljusa terrakotta skärmtegel. Endast hörnbyggnaden intill huvudentrén är täckt med skärmtegel på hela fasaden medan övriga fasader är halvtransparenta.

Den arkitektoniska kvaliteten på Lambertsenter Senter och det holistiska konceptet som inkluderar hållbarhet, modern design och urban estetisk dragningskraft har redan uppmärksammats med priset som årets byggnad 2010 i Norge.

Projektet har levererats till OBOS affärshus som beställare och Skanska Norge som entreprenör.