Korndrup Ringsted

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2021

ringsted

danmark

mangor & nagel a/s

bostäder

Rustikotta fjällpanel

vit, gul, orange och grå

Nybyggda radhus med Rustikotta Fjällpanel i färgen september.

Mycket fina fasader med skärmtegel.

3
4