Holmegården Nyborg – Renovering

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2013-2014

nyborg

danmark

archidea arkitekter

bostäder

skärmtegel

Grå och beige

Renoveringen i Holmegården er meget vellykket og skærmtegls facaderne i grå og Beige fremstår i en flot harmoni.