Holbæk Have

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2021

holbæk

danmark

mangor & nagel a/s

bostäder

Rustikotta fjällpanel

röd-brun

De rödbruna skärmtegel Rustikotta Fjeldpanel® ger fasaderna ett elegant uttryck i det nybyggda Holbæk Have.

De boende har tillgång till en trevlig byggnad i ett grönområde, med utsikt över Holbæk samhälle.

Tyngdpunkten på naturen har behållits genom att skärmtegelfasaderna har fått materialitet och jordnära färger med brända nyanser.