BRF Blanka

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2021

göteborg

sverige

wingårdhs arkitekter

bostäder

Rustikotta fjällpanel

röd-brun

Rustikotta Fjällpanel pryder fasaderna på bostadshuset BRF Blanka på Lindholmen i Göteborg.
Wingårdhs Arkitekter ritade och projektet är nominerat till Årets Byggnad i Sverige 2022.

3
4