Bifaldet Roskilde

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2022

roskilde

danmark

hus

BAGUETTETEGEL

Orange, gul, vit, antracit och grå

Bifaldet Roskilde har fått en elegant fasadlösning.

Bifaldet Roskildes nya bostäder på Rabalderstræde har fått en elegant fasadlösning. Tegel baguetterna är uppställda som en gigantisk xylofon i ett mönster som bildar melodin "We will, we will rock you".

Med C2elements vertikala monteringssystem har byggnaden fått en fasad med djup och ett fint samspel med fasadpanelen bakom sig. Denna vertikala monteringsmetod använder monteringsprofilen för att skapa eleganta och slående horisontella linjer på byggnaden och gör uttrycket på byggnaden slående.