BA2 Carlsbergbyen

År

Stad

Land

Arkitekt

 

Typ

Begrepp

Färg

2021

københavn

danmark

butik, kontor och bostäder

Rustikotta fjällpanel

Nordic Sand - röd-brun

Carlsbergbyen har fået et flot udseende med Rustikotta Fjeldpanel® skærmtegl rødbrun i varianten Rustikotta Sand fra vores leverandør Tempio.

Denna exklusiva skärmtegel ger fasaden ett extra nyanserat spel.
De horisontella och vertikala banden av skärmtegel omger fasadens fönster estetiskt. Monteringen på detta projekt är på paroc-element.

C2elements har satt ett fint spår här på platsen då Karolinehus är klätt med kakel från C2elements och Vogelius torn är klätt med skärmtegel från NBK.