Nordøstamager Skola

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2023

köpenhamn

Danmark

Skola

Skærmteglet Classic

röd

Den nya skolan på Amager är en unik skolbyggnad, där man har arbetat med att skapa en bra miljö för lärande.
Unikt bland annat för att skolan är byggd i ett tält, vilket inte ofta ses i Danmark.
Den röda skärmtegel ger en fasad med slående vertikala uttryck och en vacker skuggeffekt.
Vi har levererat skärmteglet tillsammans med vår leverantör NBK. Det är ett av många skolprojekt vi har levererat i Köpenhamns kommun och återigen en leverans där NCC är entreprenör.