Kv. Gråalen 19, Norrtälje

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2021

Norrtälje

Sverige

Brunnberg & Forshed

Bostad

Rustikotta skærmtegel

Brun/rödbrun

I Norrtälje har C2elements levererat beklädnadstegel till det nya hyreshuset.

4 av de 8 byggnaderna är gjorda av CLT-korslaminerat trä.

Den rödbruna beklädnadstegel är mycket tålig, en prioritet i projektet som byggs nära vattnet.