Horsens Bycenter

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2022-2023

Horsens

Danmark

Köpcentrum

Baguette

Brun, Orange, Gul och Beige

Renoveringen av fasaderna i Bycenter Horsens har skötts varsamt av AG5 arkitekter.

I harmoni med grannbyggnaderna är baguettetegeldesignen i klassiska tegeltoner väl vald.

Helheten och kopplingen mellan de enskilda delarna i fasad, entréportaler och tak syns tydligt, och ger en tydlig visuell identitet.

Tillsammans med vår leverantör NBK är det ett projekt vi är stolta över att ha levererat.