Fantastisk Terrakotta från NBK är en av de 100 byggnaderna som nominerats till årets byggnation i Sverige 2022.

Från Marge Arkitekter som ansvarar för projektering och detaljplanering samt detaljutformning av fasader inom ramarna för stadsförnyelseprojektet Hästskon 12 kan vi läsa att fasaderna bedömdes vara särskilt viktiga för stadsbilden.

nyhed_terrakotta_1

Marge Arkitekter skriver vidare att i den sydöstra delen av fastigheten har H-huset utformats som en egen individ och ansluter sig till raden av karakteristiska byggnader längs Hamngatan - en av Stockholms viktigaste affärsgator. Den nya utformningen av fasaden drar trådar till handelspalatsen som tidigare låg längs gatan. Byggnaden som är en del av Sergelhusen får en klassisk palatsliknande uppdelning med en bearbetad och stabil grund och en tydlig detaljering av de övre våningarna. Det keramiska skärmteglet har glaserats och utstrålar därmed en naturlig variation. Fönsterpartierna är av ljus, anodiserad aluminium.

nyhed_terrakotta_2

Fasaden konstrueras med prefabricerade, specialbyggda fasadelement och skärmtegelfasaden samt metallplåtarna har förmonterats på ett ventilerat stödsystem. Keramiken är ett nytt tillskott till Hamngatan och är självrengörande på grund av sin glansiga yta. Den består av naturliga material och påverkas inte av yttre väderpåverkan som därmed gör den hållbar och vacker under lång tid. Fasaden har certifierats enligt Leed Core och Shell Platinum.