Danske Banks huvudkontor

År

Stad

Land

Arkitekt

Typ

Begrepp

Färg

2023

köpenhamn

Danmark

Kontor

Skärmteglet design tegel

Orange

Danica Pension har gjort rätt genom att låta Lundgaard & Tranberg designa Danske Banks nya huvudkontor.

De två atriumbyggnaderna är designade för att vara inbjudande och skapa en koppling till det omgivande Köpenhamn.

Det är hela tankesättet för Postbyen och med Danske Bank har vi också lyckats få in det inbjudande inslaget i bygget.

Det mycket visuella och ärliga uttrycket som skapas i varje enskilt byggmaterial inuti, framstår perfekt och framhäver materialens karaktär på ett snyggt och sammanhängande sätt.

I C2elements har vi tillsammans med vår leverantör levererat de vackra orangea designtegel som pryder den stora atriumgårdens innerkärnor.

Vi har haft ett gott samarbete med Per Aarsleff A/S och Dansk Aluteknik under hela projektets genomförande.